top of page

Ge en gåva till skolan

Vasa Campus & Hangö Campus
Collecting Money
INFO
Referensnummer 15008
Bank:     FI34 4958 0010 1101 40
               FI08 4970 1020 8013 26
Mobile Pay: Gåva:29236
Tillståndsnummer: Finland utom Åland: RA/2021/642.
 
Beviljat 18.05.2021 för tiden 01.08.2021 tillsvidare.
De insamlade medlen används till att täcka kostnaderna för den allmännyttiga Folkhögskolverksamheten
som föreningen bedriver.
Online Payment
bottom of page