top of page

Ge en gåva till skolan

Vasa Campus & Hangö Campus

Collecting Money

INFO

Referensnummer 15008

Bank:     FI34 4958 0010 1101 40

               FI08 4970 1020 8013 26

Mobile Pay: Gåva:29236

Tillståndsnummer: Finland utom Åland: RA/2021/642.
Beviljat 18.05.2021 för tiden 01.08.2021 tillsvidare.

Mobile Phone

De insamlade medlen används till att täcka kostnaderna för den allmännyttiga Folkhögskolverksamheten

som föreningen bedriver.

Mobile Phone
bottom of page