top of page

SKOLANS HISTORIA

Efter kriget fick föreningen "Evangeliska Unga" idén att grunda en evangelisk folkhögskola och under ett möte i december 1946 bildades en garantiförening för att driva den. Trots en del motgångar kunde skolan inleda sin verksamhet i juni 1947. Efter kriget var de brist på allt, och en stor donation av äppel togs tacksamt emot inför invigningen i november 1947. Husmor G. Selenius och handarbetslärarinnan H. Lindqvist tillredde ugnsäpplen med vaniljsås som en verklig festmåltid inför invigning.

Föreningen Evangeliska Unga jobbade hårt för att samla in donationer redan från början av skolverksamheten, så att de kunde dela ut stipendier till fattiga elever som eventuellt inte skulle haft möjlighet att studera utan denna gåva. Denna sed fortsatte ännu fram till 2012, skolan hade årligen olika stipendiater från Estland, Lettland och Finland.

Skolans utbildningsprogram har varierat under årens lopp, men det kristna perspektivet har alltid stått som grund. På 1970-talet gjordes en strukturomvandling i folkhögskolorna, då det allmänna läroutbudet inte längre intresserade eleverna. Skolan grundade då speciella linjer, av vilka kan nämnas u-landslinjen, senare även Samhälls-juridiska linjen, Linjen för mission och kultur, Film och videolinjen, Journalistlinjen, baltiska kulturlinjen, Studielinjen samt Vävlinjen. Ny linje blev också så småningom linjen för uttryckskonst.

De två evangeliska folkhögskolorna i Svenskfinland har många gemensamma nämnare och 2019 inleddes planerna på en samgång. I augusti 2011 ansökte den gemensamma garanti föreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland om tillstånd att driva folkhögskola med verksamhet i både Vasa och Hangö.


Fr.o.m. januari 2012 bildar vi tillsammans med Evangeliska folkhögskolan i Vasa Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland.

Elevantalet i Hangö var inte tillräckligt stort, så efter 2013 har Hangö inte haft folkhögskoleverksamhet. Den gemensamma styrelsen beslöt dock att starta rehabiliterande arbete för långtidsarbetslösa. Verksamheten började våren 2014, och pågår fortfarande.

Gästhemsverksamheten inleddes i A-byggnaden för att stöda skolans verksamhet och expanderade i samband med att den nya B-byggnaden blev klar 1990. Den nya byggnaden fungerade huvudsakligen som internat för eleverna under terminerna.

 

B-byggnadens byggarbete påbörjades 1989. Byggnaden stod färdig i juli 1990 då dåvarande försvarsminister och riksdagsledamot Elisabeth Rehn invigde den.

B-huset består av 12 rum, med dusch och wc i varje rum, samt två sällskapsrum med öppen spis, TV och fullt utrustad kokvrå. I samband med byggnaden finns även en bastu. Idag fungerar byggnaden som gästhem året runt.

“Känn dig själv som hemma!"
 
Folkiacenter är ett hemtrevligt gästhem
där du kan njuta av Hangös vackra natur.
Bild 1.jpg
bottom of page