SKOLANS HISTORIA

Efter kriget fick föreningen "Evangeliska Unga" idén att grunda en evangelisk folkhögskola och under ett möte i december 1946 bildades en garantiförening för att driva den. Trots en del motgångar kunde skolan inleda sin verksamhet i juni 1947. Efter kriget var de brist på allt, och en stor donation av äppel togs tacksamt emot inför invigningen i november 1947. Husmor G. Selenius och handarbetslärarinnan H. Lindqvist tillredde ugnsäpplen med vaniljsås som en verklig festmåltid inför invigningen.

En tradition som följt med sen början är de populära Elevförbundsdagarna, då före detta och nuvarande elever träffas och umgås i kristen anda under ett veckoslut en gång per år. Detta ger en inblick i hur betydelsefull skolan varit för många, då de varje år återkommer till Elevförbundsdagarna.

 

Föreningen Evangeliska Unga jobbade hårt för att samla in donationer redan från början av skolverksamheten, så att de kunde dela ut stipendier till fattiga elever som eventuellt inte skulle haft möjlighet att studera utan denna gåva. Denna sed fortsätter ännu, skolan har årligen olika stipendiater från de baltiska länderna, Estland och Lettland samt från det egna landet.

Skolans utbildningsprogram har varierat under årens lopp, men det kristna perspektivet har alltid stått som grund. På 1970-talet gjordes en strukturomvandling i folkhögskolorna, då det allmänna läroutbudet inte längre intresserade eleverna. Skolan grundade då speciella linjer, av vilka kan nämnas u-landslinjen, senare även Samhälls-juridiska linjen, Linjen för mission och kultur, Film och videolinjen, Journalistlinjen, baltiska kulturlinjen, Studielinjen samt Vävlinjen. Ny linje blev också så småningom linjen för uttryckskonst.

Med tanke på att skolan år 2017 fyllde 70 år, är den levnadsstark, och en hemtrevlig stämning och en omsorg om den nästa lever stark. Många av eleverna har kommit tillbaka som lärare och många som arbetat på skolan har återkommit.

De två evangeliska folkhögskolorna i Svenskfinland har många gemensamma nämnare och för ett par år sedan inleddes planerna på en samgång. Skolorna har sökt en gemensam väg och i augusti 2011 ansökte den gemensamma garantiföreningen för Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland om tillstånd att driva folkhögskola med verksamhet i både Vasa och Hangö. Den 25 oktober beviljades denna anhållan och de gamla tillståndet drogs in.

Tillsammans är vi starkare än tidigare. Fr.o.m. januari 2012 bildar vi nu tillsammans med Evangeliska folkhögskolan i Vasa Evangeliska folkhögskolan i Svenskfinland. 

Gästhemsverksamheten inleddes i B-sidans byggnad för att stöda skolans verksamhet och expanderade i samband med att den nya A-sidans byggnad blev klar 1990. Den nya byggnaden fungerar huvudsakligen som internat för eleverna under terminerna. A-sidans byggarbete påbörjades 1989. Byggnaden stod färdig i juli 1990 då dåvarande försvarsminister och riksdagsledarmot Elisabeth Rehn invigde den.

Huset består av 12 rum, med dusch och wc i varje rum, samt två sällskapsrum med öppen spis, TV och fullt utrustad kokvrå.

“Känn dig själv som hemma!"
 
Folkiacenter är ett hemtrevligt gästhem var du kan njuta av Hangös vackra natur.
Bild 1.jpg