top of page
tullis2.jpg

Vastuullisuus

 

Meille on myönnetty GoodTravel sertifikaatti ja Sustainable Travel Finland -merkki, joka on Visit Finlandin myöntämä merkki yrityksille, jotka täyttävät ohjelman vastuullisten matkailuyritysten kriteerit.

Sustainable Travel Finland -ohjelma auttaa meitä kiinnittämään entistä enemmän huomiota toimintamme kokonaisvastuuseen ja kestävyyteen – niin ekologisesti, sosiaalisesti, kulttuurisesti kuin taloudellisestikin.

Meille vastuullisuus tarkoittaa, että huolehdimme työpaikkamme viihtyvyydestä ja välitämme henkilökuntamme hyvinvoinnista. Meillä on kuntouttavaa työtoimintaa pitkäaikaistyöttömille, tarjoamme myös työkokeilu ja – harjoittelupaikkoja. Palkkaamme mielellämme paikallisia henkilöitä sesonki apulaisiksi.

Olemme sisustaneet vieraskotimme viihtyisäksi ja kodikkaaksi. Haluamme tarjota asiakkaillemme rentouttavan ja palauttavan kokemuksen. Jokainen asiakas on tervetullut meille sellaisena kuin on. Vastaamme jokaisen asiakkaan tarpeisiin mahdollisuuksien mukaan, teemme esimerkiksi aamiaislaatikot erikoisruokavalion huomioiden.

Kehitämme toimintaamme niin, että kuluttaisimme luontoa mahdollisimman vähän. Suosimme kierrätettäviä materiaaleja, käytämme ekosähköä ja pienennämme lämpötilaa talvisin huoneissa joita ei käytetä.

Sähkö

Olemme valinneet Fortum Vihreän!

Fortum Vihreä -asiakkaana saan sähköä 100% uusiutuvista lähteistä. Näin ollen yrityksemme käyttämän sähkön tuotanto on sekoitus vesi-, tuuli- ja aurinkoenergiaa.

 

Lisäksi osallistumme Luonnonperintösäätiön arvokkaaseen suomalaisten metsien suojelutyöhön.

2023_alkuperatodistus_yritykset_a4_fi.jpg

Hiilineutraali jätehuolto

Edelläkävijäyritysten jätehuolto tuotetaan hiilineutraalisti. L&T on tehnyt jo vuosien ajan aktiivisia toimenpiteitä kuljetustensa päästöjen vähentämiseksi muun muassa reittitehokkuutta parantamalla, kuljettajien ajotapaa kehittämällä, monilokeroautoja lisäämällä sekä siirtymällä vähäpäästöisempään kalustoon.

 

Lisäksi L&T:n kierrätyslaitoksilla käytetään vihreää sähköä. Näitä toimenpiteitä jatketaan ja tehostetaan edelleen, mutta kaikkia jätehuollon päästöjä ei niillä pystytä poistamaan. Tähän tarpeeseen syntyi hiilineutraali jätehuoltopalvelu.


Kompensoimme hiilijalanjälkesi tukemalla metsityshankkeita
Hiilineutraali jätehuolto tarkoittaa sitä, että yrityksen jätehuollosta aiheutuva hiilijalanjälki mitataan ja mitattu päästömäärä kompensoidaan. Kompensointi tapahtuu niin, että päästöjä vastaava määrä hiiltä sidotaan ilmakehästä sertifioitujen metsityshankkeiden kautta. Palvelun avulla yrityksen hiilijalanjälki siis pienenee ja ilmasto hyötyy.


Hyödynnämme palvelussa Gold Standard -sertifioituja metsityshankkeita. Nämä hankkeet edistävät hiilensidonnan lisäksi myös muita kestävän kehityksen tavoitteita. Hankkeiden avulla tuetaan esimerkiksi paikallisten työllistymistä sekä vahvistetaan luonnon monimuotoisuutta. 

Enemmän infoa-linkki

INTYG Jätehuolto 2023.jpg
bottom of page