top of page
tullis2.jpg

Hållbarhet

 

Vi är beviljade GoodTravel certificatet och märkningen Sustainable Travel Finland, som är en märkning som delas ut av Visit Finland till företag som uppfyller programmets kriterier för ansvarsfullt turismföretag.

Programmet Sustainable Travel Finland hjälper oss att ägna ännu mer uppmärksamhet åt det övergripande ansvaret och hållbarheten i vår verksamhet – både ekologiskt, socialt, kulturellt och ekonomiskt.

För oss innebär hållbarhet att vi tar hand om trivseln på vår arbetsplats och är måna om personalens välmående. Vi har rehabiliterande arbete för långtidsarbetslösa, vi erbjuder även plats för arbetsprövning och –praktik. Vi anställer gärna lokalbefolkning som säsong hjälp.

Vi har inrett vårt gästhem mysigt och hemtrevligt. Vi vill erbjuda våra kunder en avkopplande och återställande upplevelse. Alla kunder är välkomna till oss sådana som de är. Vi svarar på varje kunds behov så långt det är möjligt, vi tar tex hänsyn till specialdieter då vi gör frukostlådor.

Vi utvecklar vår verksamhet så att vi belastar naturen så lite som möjligt. Vi föredrar återvinningsbara material, använder eko-el och sänker temperaturen på vintern i de rum som inte används.

Elektrisitet

Vi har valt Fortum Green!

Som Fortum Grön-kund får vi el från 100 % förnybara källor. Därför är produktionen av el som används av vårt företag en blandning av vatten-, vind- och solenergi.

Dessutom deltar vi i Naturarvsstiftelsens värdefulla arbete för att skydda finska skogar.

Koldioxidneutral avfallshantering

Pionjärföretagens avfallshantering produceras på ett koldioxidneutralt sätt.
L&T har redan i åratal vidtagit aktiva åtgärder för att minska utsläppen från sina transporter genom att till exempel förbättra rutteffektiviteten, förbättra förarnas körstil, öka antalet flerfacksbilar och byta till fordon med lägre utsläpp.

 

Dessutom använder L&T:s återvinningsanläggningar grön el. Dessa åtgärder kommer att fortsätta och förstärkas ytterligare, men de kan inte eliminera alla utsläpp från avfallshanteringen. En koldioxidneutral avfallshanteringstjänst föddes för att möta detta behov.


Vi kompenserar ditt koldioxidavtryck genom att stödja skogsplanteringsprojekt.
Koldioxidneutral avfallshantering innebär att det koldioxidavtryck som företagets avfallshantering orsakar mäts och den uppmätta mängden utsläpp  kompenseras. Kompensationen sker så att mängden kol som motsvarar utsläppen binds från atmosfären genom certifierade skogsplanteringsprojekt.

 

Med hjälp av tjänsten minskar företagets koldioxidavtryck och klimatnyttan.
Vi använder oss av Gold Standard-certifierade skogsplanteringsprojekt i tjänsten. Förutom kolbindning främjar dessa projekt även andra mål för hållbar utveckling. Med hjälp av projekten stöds till exempel lokal sysselsättning och den naturliga mångfalden stärks.

Mera info link (på finska)

INTYG Jätehuolto 2023.jpg
bottom of page