top of page
gästhem dörr 1 sand.jpg

TILLGÄNGLIGHET

Alla rum i FolkiaCenters Gästhem är i ett plan och du kan röra dig fritt i korridorerna och de allmänna utrymmena, men ta hänsyn till de enligt lag föreskrivna branddörrarna mellan avdelningarna, kan de vara tunga att öppna.

Det finns inga skilda parkeringsplatser för funktionshindrade, vi har en stor innergård och parkering är gratis. Du kan tillfälligt köra bilen bredvid ytterdörren, men du kan inte ha bilen där eftersom det är en säkerhetsväg.

Parkeringsplatsen och gångvägarna till gästhemmet är grusvägar.

bottom of page